ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА [XXI] 1940

item thumbnail
Front matter
Table des matiéres

I. Чланци – I. Articles.

Др. Грегор Чремошник
Dr. Gregor Čermošnik

Студије из српске палеографије и дипломатике
Studien aus der serbischen Paläographie und Diplomatik

1

Др. Владимир Мошин
Dr. Vladimir Mošin

Повеља краља Владислава Богородичном манастиру у Бистрици и златне буле краља Уроша
Le diplôme du roi Vladislav au monastère de Notre Dame à Bistrica et les bulles du roi Uroš

21

Ђорђе Сп. Радојичић
Ɖorđe Sp. Radojičić

Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза Лазара
Wahl des Patriarchen Danilo III und die Heiligsprechung des Fürsten Uroš

33

Др. Петар Колендић
Dr. Petar Kolendić

Његош у Дубровнику 1833 године
Njegoš à Dubrovnik en 1833

83

Др. Мита Костић
Dr. Mita Kostić

Из историје Срба у Новопазарском Санџаку после Берлинског конгреса
Zur Geschichte der Serben in Sandschak Novi Pazar nach dem Berliner Kongress

93

Др. Светозар Радојчић
Dr. Svetozar Radojičić

Икона „Хвалите Господа“ из Црквеног Музеја у Скопљу
L’icone “Laudate Dominum’ du musée d’Eglise de Skoplje

109

Александар Дероко
Aleksandar Derocco

Капци на прозорима и ћепенцима
Les jalousines des fenêtres et des “ćepenci”

119

Стеван Тановић
Stevan Tanović

Огништа и „диминици“ из околине Ђевђелије Les cheminées et les foyers aux environs de Ɖevđelija

123

Др. Томо Смиљанић
Dr. Tomo Smiljanić

Ђурчин Кокале, главар лазаропољски
Ɖurčin Kokale, shef (glavar) de village de Lazaropolje

137

II. Извештаји о проучавању Јужне Србије на терену.
II. Comptes rendus d’études relatives à la Serbie du Sud et faites sur place.

Стеван Симић
Stevan Simić

Кратовске куле
Les tours de Kratovo

145

Мир. Ћоровић-Љубинковић
Mir. Ćorović-Ljubinković

Две цркве XVII-ог века из Крушевског среза
Deux églises du XVIIᵉ siècles dans l’arrondissement Kruševo

155

III. Ситни прилози – III. Contributions

Др. Миодраг Ал. Пурковић
Dr. Miodrag Al. Purković

Прилошци српској историји: 1) Још о Немањином оцу; 2) Кад је зидана Грачаница; 3) Кад је подигнута Љубостиња; 4) Још о години битке на Ровинама; 5) Кад је Никодим постао патријарх; 6) Рашки митрополит Силвестар; 7) Будимљански митрополит Генадије.
Contributions à l’histoire serbe

145

IV. Преглед литературе – IV. Chronique littéraire [single file]

Др. Филарет Гранић

E. Stein, Paysanerie et grands domains dans l’Empire byzantin

 

Др. Владимир Ћоровић

Ђорђе Сп. Радојичиђ, Зашто је Студеница посвећена св. Богородици Евергетиди

172

Др. М. Пурковић

Никола Радојичић, св. Сава и автокефалонст српске и бугарске цркве

175

Др. М. Пурковић

В. Ћоровић, Питање о хронологији у делима св. Саве

175

Др. М. Пурковић

Др. В. Мошин, Акти из светогорских архива

176

Др. М. Пурковић

Paul Nemerle- Aleksandar Solovjev, Trois chartes des souverains serbes conserves au monastère de Kutlumus

176

Др. В. Мошин

Др. Д. Анастасијевић, Једина византиска царица Српкиња

177

Др. В. Мошин

Др. Д. Анастасијевић, Још једна беседа поводом смрти Јелене Драгаш

177

Др. М. Пурковић

В. Мошин, Крст царице Јелене кћери кнеза Драгаша

177

Др. В. Мошин

Борислав Ив. Благојевић, Законик цара Душана

177

Др. В. Мошин

Др. Александар Соловјев, Предавање из историје словенских права

177

Др. В. Мошин

Др. Александар Соловјев, „Издава“

178

Др. В. Мошин

Др. Александар Соловјев, Жене као поротнице

178

Др. В. Мошин

Др. Миодраг Ал. Пурковић, Српски епископи и митрополити средњега века

178

Др. В. Мошин

Др. Миодраг Ал. Пурковић, Белешке о игуманима неких манастира у средњем веку

178

Др. В. Мошин

Др. Миодраг Ал. Пурковић, Попис цркава у старој српској држави

178

Др. В. Мошин

Др. Миодраг Ал. Пурковић, Попис села у средњевековној Србији

179

Др. В. Мошин

Др. Миодраг Ал. Пурковић, Кад се покалуђерила кнегиња Милива

179

Др. В. Мошин

Ф. Гранић, Одредбе Хиландарског типика

179

Т. Вукановић

Етнологија, св. 1-2

179

Др. Првош Сланкаменац

Растко Пурић, Наличја; Растко Пурић, Работнички Југ; Др. Борислав Ив Благојевић, Село нашег Југа и његови проблеми

181