ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА [XIX] 1938

item thumbnail
Front matter
Table des matiéres

I. Чланци – I. Articles.

Dr. Никола Вулић
Dr. Nikola Vulić

Географија Јужне Србијe у античко доба
La géographie de la Serbie du Sud à l’èpoque antique

1

Dr. Миодраг Грбић
Dr. Miodrag Grbić

Три касноантичка портрета из Јужне Србије
Drei spätrömische Porträte aus Südserbien

17

Dr. Грегор Чремошник
Dr. Gregor Čremošnik

Неколико нотара на Ластову, пореклом из Зете средњега века
Einige serbische Staatsangehörige als Notare auf der Insel Lastovo (Lagusta) im Mittelalter

23

Dr. Франце Месеснел
Dr. France Mesesnel

Црква св. Николе у Мaрковој Вароши код Прилепа
Die Nikolauskirche in Markova Varoš bei Prilep

37

Dr. Владимир Ћоровић
Dr. Vladimir Ćorović

Даривање св. Никите Бањанског Хиландару
Schenkung des hl. Nikita bei Banjani dem Hilandarkloster

53

Dr. Владимир Мошин
Dr. Vladimir Mošin

Повеља краља Милутина Карејској ћелији 1318 год.
Diplôme du roi Miloutine délivré en 1318 au Kellion de Karéa

59

Dr. Влад. Р. Петковић
Dr. Vlad R. Petković

Из црквеног календара у живопису Грачанице
Du ménologe de la peinture murale du monastère de Gračanica

79

Dr. Светозар Радојчић
Dr. Svetozar Radojčić

Фреска Константинове победе у цркви светог Николе Дабарског
La fresque de la victoire de Constantin dans l’église St. Nicolas à Dabar

87

Dr. Александар Соловјев
Dr. Alexandar Soloviev

Сокалници и отроци у поредно-историској светлости
Les „sokalniks“ et les „otroks“ à la lumière de la méthode comparative

103

Ђорђе Сп. Радојчић
Đorđe Sp. Radojčić

О штампарији Црнојевића
Über die Druckerei der Crnojevići

133

Dr. Мита Костић
Dr. Mita Kostić

Станиша Марковић-Млатишума, оберкапетан крагујевачки
Staniša Marković-Mlatišuma, Oberkapitän von Kragujevac

173

Александар Дероко
Aleksandаr Derocco

Народски надгробни споменици
Les épitaphes populaires

211

Dr. Атанасије Урошевић
Dr. Atanasije Urošević

Вучитрн
La petite ville Vučitrn

215

II. Извештаји о проучавању Јужне Србије на терену.
II. Comptes rendus d’études relatives à la Serbie du Sud et faites sur place.

Мир. Ћоровић-Љубинковић
Mir. Ćorović-Ljubinković

Манастир Слепча
Le monastère de Slepča

231

III. Ситни прилози – III. Contributions

Dr. Миодраг Ал. Пурковић
Dr. Miodrag Al. Purković

Итинерар краља и цара Стефана Душана
Itinéraire du roi et tzar Etienne Dušan

239

Dr. Миодраг Ал. Пурковић
Dr. Miodrag Al. Purković

Прилошци средњевековној српској историји
Contributions à l’histoire serbe médievale

244

IV. Преглед литературе – IV. Chronique littéraire [single file]

Dr. Филарет Гранић

В. Мошинъ, Δουλιχὸγ Ζευγάριον

247

Dr. Филарет Гранић

Д. Анастасијевић, Неколики неиздате грчки текстови

247

Dr. Миодраг Ал. Пурковић

Ст. Станојевић, Историја српског народа

249

Dr. Миодраг Ал. Пурковић

Др. Махаило Динић, Хронка сенденискогкалуђера као извор за бојеве на Косову и Ровинама;

251

 

Ђорђе Сп. Радојчић, Савремене вести о косовској битци

251

Dr. Атанасије Урошевић

Jorjo Tadić, Jevreji u Dubrovniku

252

V. Oдговори. – V. Réponses

Харалампије Поленаковић

Шишање (чупање) косе у жалости

253

VI. In memoriam [single file]

Станоје Станојевић

 

256

Владимир. Р. Ђорђевић

 

256

Сава М. Милосављевић

 

258

VII. Исправке

260