ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА [XVII-XVIII] 1937

СПОМЕНИЦА ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЋЕЊА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 1912-1937

item thumbnail
Front matter

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ПЕТАР II (слика) [deest]

III

ВИТЕШКИ КРАЉ АЛЕКСАНДАР I УЈЕДИНИТЕЉ (слика) [deest]

V

КРАЉ ПЕТАР I ВЕЛИКИ ОСЛОБОДИЛАЦ (слика) [deest]

VII

НА ВАРДАРУ од Војислава Илића ( * 1862 – †1894) [deest]

IX

ПРЕДГОВОР од Алексе Јовановића, уредника, претседника Одбора за прославу [deest]

XI-XIV

ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од д-ра Војислава С. Радовановића, (са 33 сл. y тексту и 1 картом y прилогу)

1

 

 

УВОД

1

 

 

I. ГЛАВНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ОСНОВЕ

2

1. Област, границе и положај а) Област, 2.–б) Границе, 3.–в) Положај, 11.

2

2. Географска улога y историском развоју нашег народа

26

3. Географски значај y саставу данашње нам државе

61

 

 

II. ПРИРОДА

67

1. Грађа и облици земљишта

67

2. Воде и поднебље

107

3. Биогеографске особине

116

 

 

III. ЧОВЕК И КУЛТУРА

119

Завршна напомена. са списком писаца чија су важнија дела употребљена за овај рад

134

Прегледна карта Јужне Србије, размер 1:1,000.000 (прилог)

 

КРАТАК ПРЕГЛЕД ВЕГЕТАЦИЈЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од П. Черњавског, И. Рудског и Т. Сошке (са 2 скице и 2 слике y тексту)

135

 

 

Потолинска вегетација

138

Шумска вегетација

146

Високопланински појас

154

Литература

158

ФАУНА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од д-р Станка Карамана (са 5 слика y текету)

161

Литература

175

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ПЕДОЛОГИЈЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од Виктора К. Нејгебауера (ca 1 скицом y тексту)

181

 

 

Педолошки супстрат

181

Међусобни однос педогенетичких фактора

182

Типови земљишта

184

Литература

189

ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

191

 

 

I. ЈУЖНА СРБИЈА ОД V ВЕКА ДО КАРАЂОРЂЕВОГ УСТАНКА од д-ра Миодрага Пурковића (са 13 слика y тексту)

191

Ширење Рашке према Југу

196

Јужна Србија под Турцима

222

 

 

II. ЈУЖНА СРБИЈА ОД КАРАЂОРЂЕВОГ УСТАНКА ДО ДАНАС

227

1) НАЦИОНАЛНО БУЂЕЊЕ од Милоша Ракића

227

Литература

239

2) СРПСКЕ ШКОЛЕ ПОД ТУРЦИМА од Ал. Јовановића (са 3 факсимила и 1 сл. y тексту)

241

A. Наше старе школе

241

Б. Модернизовање наших школа манаст. типа

244

B. Обнова наше просвете: модерна школа

259

3) ЧЕТНИЧКИ ПОКРЕТ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ ПОД ТУРЦИМА од Ал. Јовановића (са 22 слике y тексту)

271

Kapактep борбе – Узроци покрета – Постанак – Развој – Резултати

271

4) РАТ 1912 ГОДИНЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од дивиз. ђенерала Милана Јечменића, почасног ађутанта Њ. В. Краља (са 5 слика y тексту)

309

 

 

III. ИСТОРИСКИ СПОМЕНИЦИ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

327

1) АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ од д-ра Никола Вулића (са 12 слика y тексту)

327

2) ВИЗАНТИСКИ СПОМЕНИЦИ од д-ра Франца Месеснела (са 12 слика y тексту)

345

3) СТАРИ СРПСКИ СПОМЕНИЦИ од д-ра Франца Месеснела (са 29 слика у тексту)

361

ЕТНИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ од д-ра Миленка С. Филиповића (са 10 слика y тексту)

387

 

 

ЕТНИЧКИ ПОЛОЖАЈ

387

СРЕДЊИ ВЕК

391

ТУРСКО ДОБА

403

ПЕРИОД ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА

420

 

 

БРОЈ И ПОДЕЛА СТАНОВНИШТВА

421

Број становништва. Распоред и даља подела етничких група. 1. Рашка, 429. – 2. Косовско-Метохиска Област, 430.– 3. Повардарје, 434.– 4. Дебарска Област, 437.– 5. Шопски крајеви, 438. – 6. Македонија, 438.

421

 

 

ГЛАВНЕ ЕТНИЧКЕ ОСОБИНЕ СРБА

439

Народне ношње

439

Друштвени живот

451

Заједнице по крвном сродству, 452. – Род, 455. – Народно презивање, 456. – Братство, 457. – Заједнице по територијалном принципу, 457. – Класе по полу и узрасту, 460. – Посебне култне заједнице, 462.

 

Обичаји

462

а) Верски обичаји. Служба, 462. – Опште славе, 467. – Божић, 468. – Празници y пролеће, 470. –Празници у лето, 473. – Празници y јесен, 474.

462

б) Обичаји y личном и породичном животу. Обичаји приликом рођења, 475. Женидба и удаја, 476. – Обичаји приликом смрти и погреба, 483.

475

 

 

ЕТНИЧКЕ ОСОБИНЕ НЕСРПСКОГ СТАНОВНИШТВА

487

Арбанаси

487

Турци

491

Цинцари

493

Цигани

495

Литература

496

 

 

ДИЈАЛЕКАТСКА ИСПИТИВАЊА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од Делимира Лазаревића

499

Литература

521

ПРИВРЕДА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

523

 

 

I. ПОЉСКА РАДИНОСТ

523

 

 

1) ПОЉОПРИВРЕДА од Јанка Вукичевића. 1. Поседи и аграрни односи, 524. – 2. Стручна образованост земљорадника, 526. – 3. Обрада земље и биљна производња, 527. – 4. Сточарство, 529. – 5. Пољопривредно задругарство, 530. 6. Саобраћајна средства и тржишта, 530.

523

 

 

2) БИЉНА ПРОИЗВОДЊА од д-ра Благоја Рогановића (са 4 слике y тексту)

533

I) Природни услови за биљну производњу

533

II) Социјално-пољопривредни односи и обрађена земља до ослобођења

534

III) Затечене културне биљке и начин обраде земљишта

536

1. Житарице – цереалије. Пшеница, 539. – Кукуруз, 540. – Јечам, овас, раж, 541. – Пиринач, 541

538

2. Индустриске биљке. Памук, 543. – Опиумски мак, 547. – Сезам, 551. – Конопља и лан, 551. – Дуван, 552

543

3. Повртарски усеви

553

4. Сточно, пићно биље

554

IV) Новоуведене културне биљке после ослобођења. Уљана репица, 556. – Земљани орах – кикирики, 556. – Рицинус, 557. – Американски слатки кромпир, 557.

554

Литература

559

 

 

3) ΒΟЋΑΡСΤΒΟ од инж. Вјекослава Буждона (са 4 слике y тексту)

561

 

 

4) ВИНОГРАДАРСТВО од инж. Александра Тасића

567

 

 

5) СТОЧАРСТВО од Александра Цијука (са 9 слика y тексту). Коњарство, 577. Магарци, муле и мазге, 580. – Говедарство, 580. – Биволи, 583. – Овчарство, 583. Козарство, 585. – Свињарство, 585. – Живинарство, 586. – Пчеларство, 586. – Свиларство, 587.

573

 

 

6) РИБАРСТВО од д-ра Синише Станковића (ca 1 сликом y тексту)

589

Језера. Охридско Језеро, 591. – Преспанско Језеро, 598. – Дојранско Језеро, 600.

591

Текуће воде

603

Промет риба

605

Рибари и рибарске задруге

606

 

 

7) ВЕТЕРИНАРСТВО од Душана Ј. Марковића

609

1. Опште напомене, 609. 2. Сточне заразе, 611. –3. Тр- говина и извоз стоке, 617. 4. Ветеринарска контрола, 619. – 5. Организација државне ветеринарске службе, 620. – 6. Самоуправна ветеринарска служба, 622. – 7. Стручна и сталешка ветеринарска организација, 623. – 8. Пољопривредно занатство, 625.

 

 

 

8) ЗАДРУГАРСТВО од Петра T. Михаиловића (ca 1 сликом y тексту)

627

Филијала главног савеза српских земљорадничких задруга y Скопљу, 629. Бановинска задруга за пољопривредни кредит y Скопљу, 630. – Савез аграрних задруга y Скопљу, 632. – Савез сточарских и селекциских задруга y Скопљу, 633. – Савез вардарских виноградарско-воћарских задруга y Скопљу, 634. – Савез произвођачких задруга y Скопљу, 634.

 

 

 

9) ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ од д-ра Душана С. Росића (са 4 слике y тексту)

635

 

 

10) ШУМАРСТВО од инж. Љубомира Марковића (са 12 слика утексту)

645

I) Општи део

645

II) Облик и садржина наших шума

647

III) Шумарска служба и њена организација. 1. Период пре ослобођења, 650.–2. Државна шумска управа после 1912 г., 651. – 3. Надзорна шумска служба, 652.

650

IV) Проблеми шумске привреде Јужне Србије. 1. Важност шума и значај њених производа за живот и напредак народа, 653. – 2. Ограничавање шума, 654. – 3. Статистика шума, 654.–4. Чување државних шума, 655. – 5. Чување недржавних шума, 656. – 6. Планско уређење шума, 656. – 7. Планско уређење и мелиорација сувата, 657. – 8. Пошумљавање голети, 658. – 9. Уређење бујичних потока, 662. – 10. Експлоатација шум- ских производа, 662.–11. Режиско искоришћавање државних шума, 664. – 12. Смоларење црноборових шума, 665. – 13. Путеви, туризам, планинарство, 666.

653

V) Финансиски биланс

666

 

 

II. ГРАДСКА РАДИНОСТ

669

 

 

1) ТРГОВИНА ДО КРАЈА XVIII ВЕКА од д-ра Атанасија Урошевића

669

Литература

674

 

 

2) ТРГОВИНА У XIX ВЕКУ од Милоша И. Ракића (са 2 слике y тексту). Трговачке везе са Србијом, 676. – Везе са Босном, 676. – Везе са Аустријом и Угарском, 677. – Везе са Бу- гарском и Турском, 677. – Везе са Француском и Немачком, 677. – Везе са грчком Македонијом, 678. – Везе са Албанијом и Италијом, 679. – Везе са Дубровником, 679 – Везе са Русијом, 679. – Каравански саобраћај, 680. – Новац, 681

675

Литература

683

 

 

3) ТРГОВИНА, ЗАНАТСТВО, ИНДУСТРИЈА, КРЕДИТНЕ УСТАНОВЕ ОД 1875 ДО 1937 ГОДИНЕ од Милана Чемерикића (са 5 слика и 4 факсимила y тексту)

685

A. Уочи ослобођења (1875–1912). 1. Преоријентација саобраћаја, 686. – 2. Структура тржишта, 688, – 3. Солунска пенетрација y унутрашњост, 690. – 4. Кредит и кредитне установе, 693. – 5. Покушаји еманципације, фондови. 695.- 6. Друге српске привредне установе, 698.

686

Б. После ослобођења (1912–1937). 1. Прегруписавање тржишта, 702. – 2. Привредно законодавство, 705. – 3. Стручне школе, 706. – 4. Трговина, 709. – 5. Занатство, 712.– 6. Индустрија, 715. – 7. Банке, 719. – 8. Анализа банкарства, 722. – 9. Остале новчане установе, 725. – 10. Повлашћене државне банке, 728.

702

 

 

4) ТУРИЗАМ од Орестија Крстића

733

 

 

5) РУДАРСТВО од Мориса М. Алкалаја (са 2 слике y тексту)

739

1. Трепча Мајнс Лтд., 740. – 2. Копаоник Мајнс Лтд., 742. – 3. Злетово Мајнс Лтд.,742. – 4. Ново Брдо Мајнс Лтд., 742. – 5. Косово а. д., 742 – 6. Рудник магнезита Голеш, 742. – 7. Хромни рудници М. Асео, 744. – 8. Рудници Алатини Мајнс Лтд., 745. – 9. Лепенац а. д., 745. – 10. Рудник угља Нерези, 745. – 11. Рудник угља Катланово, 746. – 12. Рудник хрома Лојане, 746.

 

ТЕХНИКА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

749

 

 

1) ГРАЂЕВИНАРСТВО од инж. Момчила К. Томића

749

2) САОБРАЋАЈ од инж. Рада Убавића. Друмови, 755. – Железнице, 758

755

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

761

 

 

1) КУРАТИВНА МЕДИЦИНА од д-ра Слободана Т. Паламаревића

761

 

 

2) ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА

767

А. ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА од д-ра Душана Антића. Маларија, 772. – Заразне болести, 774. – Социјална заштита, 775. – Здравствена просвета, 776

767

Б. АСАНАЦИОНИ РАДОВИ од инж. Стојимира Симића (са 4 слике y тексту)

777

 

 

3) БАЊЕ И МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ од д-ра Душана С. Алексића (са 3 слике y тексту)

787

Стање пре и после ослобођења

787

Бање. Катлановска Бања, 789. – Дебарска Бања, 793. – Негорачка Бања, 794. Косовратска Бања, 794. – Кочанска Бања, 795.– Тетовска Бањица, 795. – Струмичка Бања, 795. – Клокотска Бања, 796. – Штипска Бања, 796. – Пројевска Бања, 796. – Прибојска Бања, 796. – Новопазарска Бања, 796. – Бањска, 796.–Милошева Бања, 797.

788

Минералне воде

797

 

 

4) РАЗВИТАК ГРАДОВА И ВАРОШИЦА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ДО ДАНАС од архит. Јосифа Михаиловића (са 10 слика y тексту). Берово, 808. – Битољ, 808.–Валандово, 809. – Велес, 809. – Гостивар, 810. – Ђаковица, 810. – Ђевђелија, 810. – Кичево, 810, – Кочане, 810.– Кос. Митровица, 811. Куманово, 811. – Нови Пазар, 812. – Прилеп, 812. – Призрен, 812. – Приштина, 812. – Ресан, 813. – Свети Никола, 813. – Сјеница, 813.– Струмица, 814. – Струга, 814.–Урошеваи, 814. –Царево Село, 815. – Штип, 815. – Скопље, 815.

 

 

 

 

 

5) АГРАРНА РЕΦΟΡΜΑ И НАСЕЉАВАЊЕ од д-ра Атанасија Урошевић (са 1 сликом y тексту)

819

Аграрни односи под Турцима и аграрна реформа по ослобођењу

820

Насељавање

828

Литература

833

КЊИЖЕВНОСТ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

835

 

 

1) СТАРА КЊИЖЕВНОСТ од д-ра Миливоја Павловића

835

2) НОВА КЊИЖЕВНОСТ од Слободана Јовановића

847

3) НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ од Ђорђа Киселиновића

857

Епска поезија

858

Лирска поезија

865

Народне приповетке

884

Поговор

886

ШТАМПА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од Петра Митропана

887

ШКОЛСТВО ЈУЖНЕ СРБИЈЕ ОД 1912 ДО 1937 ГОДИНЕ од Свет. К. Марковића и Јакова Ивановића (са 10 слика и 4 графикона y тексту)

907

 

 

НАРОДНЕ ШКОЛЕ

907

1) Народне школе од ослобођења 1912 до окупације аустро-немачко-бугарске

909

2) Народне школе од 1918 до данас

915

3) Статистика школства

919

 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

929

Гимназије

929

Стручне школе

939

1) Грађанске школе

939

2) Учитељске школе

941

3) Богословије

945

4) Трговачке академије pi друге привредне стручне школе

946

5) Медресе

947

 

 

ВИШЕ ШКОЛЕ

947

Филозофски факултет y Скопљу

947

 

 

ЂАЧКЕ ДРУЖИНЕ

949

НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ

951

ПОЗОРИШТЕ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ од Василија Илића

957

ЈУЖНА СРБИЈА У СВЕТЛОСТИ МУЗИКЕ од Косте Манојловића (са 4 факсимила)

967

АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛА, УПРАВНЕ ВЛАСТИ И СУДСТВО

979

 

 

1) АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛА ТУРСКЕ ДО 1912 ГОДИНЕ од Ферида Ф. Бајрама

979

 

 

2) УПРАВНЕ ВЛАСТИ од Јевте Николића

983

УПРАВА ПРЕ ОСЛОБОЂЕЊА

983

Врховна управа. Султан и његов двор, 983. – Велики везир, 984 – Министарски савет, 984. – Државни савет, 984. – Министарства и министри, 984

983

Подређена управа. Управа вилајета, 989.– Управа санџака, 990. – Управа среза, 991. – Управа нахије, 991. – Упра- ва села, 992. – Управа градске општине, 992.

988

УПРАВА ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА

993

 

 

3) СУДСТВО У ТУРСКОЈ ЦАРЕВИНИ од Tpaјана Живковића

995

Систем и извори турског одн. муслиман. права

995

Устројство судова и судије

996

Привилегије немуслимана y Турској

998

Капитулације

999

 

 

4) СУДСТВО ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА од Николе К. Лозанића

1001

ДРУШТВА И УСТАНОВЕ од Мирка Јовановића * (са 7 слика y тексту)

1007

 

 

I. НАУКА

1007

МУЗЕЈ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ од д-ра Вој. С. Радовановића

1007

СКОПСКО НАУЧНО ДРУШТВО од д-ра Вој. С. Радовановића

1008

Географско друштво (отсек), 1010. – Друштво за српски језик и књижевност, 1010. – Педагошко друштво, 1010. – Православни црквени музеј y Скопљу, 1010

 

 

 

II. НАЦИОНАЛНА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1011

Друштво Св. Саве, 1011. – Друштво »Св. Сава« y При- зрену, 1011. –»Просвета«, 1011. – Омладинско друштво »Св. Недеља« y Призрену, 1011. – »Гајрет«, 1012. – Народне књижнице и читаонице, 1012. – Народни универзитети, 1013.

 

ПЕВАЧКА И МУЗИЧКА ДРУШТВА од Стојана Зафировића

1014

Музичка школа Певачког друштва »Мокрањац« y Скопљу, 1018. – Позоришно-делетантска друштва, 1018. – Свештеничка књижевна задруга Скопске епархије, 1018. – Ђачки дом Краља Александра I y Скопљу, 1018. – Друштво за обнову ман. Грачанице, 1019. – Трезвењачка друштва, 1019. – Студентска удружења, 1019. – Феријални савез, 1020. – Друштво за унапређење туризма »Југ«,1020. – Културна лига y Скопљу, 1020. – Руске колоније, 1020. – »Јефимија«, 1021, – Музичка друштва, 1021.

 

 

 

III. НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ

1021

Народна одбрана, 1021. – Јадранска стража, 1023. – »Препород«, 1023. – »Трст – Горица – Ријека«, 1023

 

 

 

IV. НАЦИОНАЛНО ВИТЕШТВО

1023

Соколство, 1023. – Аеро-клуб »Наша крила«, 1029. – Удружење резервних официра и ратника, 1030. – Удружење ратних инвалида, 1031. – Удружење четника, 1031. – Удружење ђака-ратника, 1031. – Удружење првих српских регрута, 1032. – Стрељачке дружине, 1032. – Добровољне ватрогасне чете, 1032. – Обавезно телесно васпитање, 1032. – Коло јахача »Кнез Михаило«, 1033. – Жупа извидника и планинки, 1033.

 

 

 

V. СПОРТ

1034

Ногомет, 1034, – Планинарство, 1034. – Смучарство, 1034. – Тенис-клуб, 1035. – Бициклистички клуб, 1035. – Веслачки клуб, 1035. – Ловачка друштва, 1035. – Шаховска игра, 1035.

 

 

 

VI. ХУМАНОСТ

1036

Црвени Крст, 1036. – Лига против туберкулозе, 1037. – Хумана друштва, 1037.–

 

 

 

VII. ЖЕНСКА УДРУЖЕЊА од Емилије Јовановић

1038

 

 

VIII. ВЕРСКО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

1046

Православна хришћанска заједница 1046. – Католичка акција, 1047. – Клуб скопских Јевреја, 1047

 

 

 

IX. СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКЕ УСТАНОВЕ

1047

Окружни уред за осигурање радника, 1047. – »Аграрна мисао», 1049.

 

 

 

X. САВЕЗНИЧКА И ПРИЈАТЕЉСКА ДРУШТВА Југословенско-чехословачка лига, 1049. – Југословенско-пољска лига, 1049. – Друштво пријатеља Француске, 1049. – Друштво пријатеља Велике Британије и Америке, 1050 – Чехословачка беседа, 1050.

1049

ПОСЛЕ ДВАДЕСЕТПЕТ ГОДИНА од д-ра Миливоја Павловића

1051

 

 

САДРЖАЈ

1061