ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА 1936

ЗБОРНИК ЗА ИСТОРИЈУ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ И СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ

item thumbnail
Front matter
Table des matiéres

Рад. M. Грујић

Три хиландарске повеље

1

Mиx. J. Динић

Поклад београдског митрополита Григорија из XV века

27

Јован Хаџи-Васиљевић

Тевтери Нишке митрополије

35

В. Ћоровић

Прилози за нашу стару књижевност и хисторију

77

Душан Д. Вуксан

Рукописи манастира Пећке патријаршије

133

Душан Д. Вуксан

Рукописи цетињског манастира

190

Бранко Л. Цвијетић

Записи у цркви Св. Николе у Никољцу код Бијелог Поља

223

Глиша Елезовић

Записи и натписи

251

Милован Кокић

Записи и натписи

271

Вој. С Радовановић

Записи и натписи

275

Јован Хаџи-Васиљевић

Записи и натписи

283

Миленко С. Филиповић

Записи и натписи

287

Душан Д. Вуксан

Записи и натписи

299

Глиша Елезовић

Евлија Челебија o Скопљу

311

Ћиро Трухелка

О маћедонским Јуруцима

327

Ст. M. Димитријевић

Један наш трговачки дневник из XVIII века

355

Рад. М. Грујић

Једно грчко хиландарско писмо из XVIII в. с миниатурама

389

Драг. Страњаковић

Писмо херцеговачког митрополита Јеремије руском Цару Александру I од 5 априла 1803 године

395

Рaд. М. Грујић

Два извештаја конзула Јастребова о акцији албанске лиге у Призрену 1880 год.

403

Регистар

407