ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА [I] 1926

item thumbnail
Front matter
Table des matiéres

I. Чланци – I. Articles.

Dr. Никола Вулић

Територија римског Скопља

1

Dr. Василије Ђерић

Неколико питања о дијалектима у Јужној Србији

5

Dr. Влад. Р. Петковић

Прича „о прекрасном Јосифу“ у Сопоћанима

35

Dr. Радослав М. Грујић

Властелинство Светога Ђорђа код Скопља од XI – XV века

45

Dr. Мита Костић

Опис војске Јована Хуњадија при поласку у бој на Косово

79

Dr. Петар К. Булат

Прилог за проучавање народне поезије у Јужној Србији

93

Dr. Бранко Гранић

Оснивање архиепископије Justiniana Prima 535г. после Христа

113

Dr. Јован Ердељановић

Турски споменици у Скопљу

135

Dr. Душан Недељковић

Основне етографско-етолошке карактеристике скопског народног живота

177

Dr. Петар Колендић

Алеши и Фирентинац на Тремитима

205

Dr. Првош Сланкаменац

Легенде о јужнословенским анахоретима

215

Dr. Вој. С. Радовановић

Вулкански пепео у нашој земљи и на Балк. Полуострву од ерупције Везува 1631 г.

235

Dr. Недељко Кошанин

Четинари Јужне Србије

247

Dr. Синиша Станковић

Ларвени развитак и биологија младунаца балканске мренице Barbus Petenyi Heck.

263

Dr. Јован Ердељановић

Професор Вајганд о „македонским Србима“

275

Dr. Балдуин Сариа

Ископавањa у Стоби

287

Dr. Лаза Мирковић

Још нешто из Маркова манастира код Скопља

301

Dr. Радослав М. Грујић

Краљица Теодора, мати цара Душана

309

Dr. Milan Premrou

Katolički nadbiskupi u Skoplju [deest]

329

Dr. Мита Костић

Дипломатске интриге око отварања српске школе у Скопљу г. 1892

335

Dr. Петар Колендић

Боличин „Живот блажене Озане“

343

Архит. Жарко Татић

Архитектонски споменици у Скопској Црној Гори – I. Св. Арханђел код Кучевишта

351

Проф. Милан Кaшанин

Две црквине код Пријепоља: 1. Црква манастира Пустиње, 2. Црква у Ивању

365

Dr. Јов. Хаџи-Васиљевић

Српске културне установе у Цариграду (1868-1877)

371

Проф. Влад. Р. Ђорђевић

Скопске гајдарџије и њихови музички инструменти

383

Проф. Глиша Елезовић

Турски споменици у Скопљу (свршетак)

397

Извештаји о проучавању Јужне Србије на терену:

Dr. Фран Тућан

Минералошко-петрографска проучавања у Јужној Србији

475

Dr. Влад. Р. Петковић

Експедиција Београдског Народног Музеја у Јужној Србији

485

Белешке

Dr. Рад. М. Грујић

Гроб цара Душана

488

Dr. Тих. Р. Ђорђевић

Кратовски кнез Никола Бојичић отац кратовског митрополита Михаила

489

Dr. Јов. Хаџи-Васиљевић

Један правни обичај у Машћејаца

490

Dr. Петар Колендић

Гроб Андрије Алешија у Сплиту

491

Милан Кашанин

О цркви у Дренови

491

Ђорђе Сп. Радојичић

Записи у Марковом манастиру

494

Милован Кокић

Преисториjски гробови код Прилепа

494

Преглед литературе [single file]

Б. Бранић

Dr. Никола Радојчић: Снага закона по Душанову Законику у Die Gründe einer serbischen Entlehnung aus dem byzantischen Rechte

497

Влад. Р. Петковић

Dr. Лазар Марковић, Арх. Жарко Татић: Марков манастир

505

Влад. Р. Петковић

Андрей Грабаръ: Боянската църква

506

Балдуин Сориа

Paul Klemen: Kunstchutz im Krige

507

Тих. Р. Ђорђевић

Dr. Вој. С. Радовановић: Тиквеш и Рајец

508

Јован Ердељановић

Dr. Edmund Schneweis: Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten

510

П. К. Булат

Dr. Franz Baron Nopcza: Albanien – Bauten, Trachten und Geräte

514

Тих. Р. Ђорђевић

Стеван Тановић: Српска народна јела и пића из Ђевђелијске Казе

515

С. Станковић

Franz Doflein: Mazedonien

516

О. Крстић

Dr. Н. Кошанин: Геолошки и географски моменти у развићу флоре Јужне Србије

519

Мих. и Вој. С. Радовановић

Alan G. Ogilvie: Physiography and settlements in southern Macedonia

520

Вој. С. Радовановић

Fritz Klute: Skizzen aus Mazedonien und Albanien

522

Вој. С. Радовановић

Орестије Крстић: Суватски појас на планинама Јужне Србије

523

П(рвош) С(ланкаменац)

Братство XV-XIX

524

Вој. С. Радовановић

Јеремија М. Павловић: Брегалничка област

527

Вој. С. Радовановић

Јеремија М. Павловић: Дојран и Дојранско Језеро

527

Питања:

Dr. Тих. Р. Ђорђевић

Шта значи камен о врату?

494

Dr. Тих. Р. Ђорђевић

Двоструко сахрањивање

494